Pramonei tinkamas ventiliatorius

Lauryna/ November 19, 2018/ Vėdinimo sistemos/

Pramoninės ir bet kokios kitos patalpos neapsieina be patalpų vėdinimo, užtikrinant tiek darbo, tiek ramaus gyvenimo saugą. Ventiliatoriai pramonei, nesvarbu, ar tai būtų ašiniai ar išcentriniai, jie dažniausiai yra metaliniai, o plastikiniai naudojami buityje. Metalas atlaiko aukštesnę varžą, yra ne toks pažeidžiamas, didesnės eksploatavimo galimybės.

Nors ašinis ventiliatorius ne taip dažnai sutinkamas įrenginys pramonėje, tačiau gali būti panaudojamas ramesnėse pramonės vietose, kur nereikalingas didelis oro slėgis. Ašiniai ventiliatoriai puikiai tinka raštinių patalpose, kur nevyksta pagrindinis gamybos veiksmas, taip pat šie ventiliatoriai negali būti tvirtinami prie sudėtingesnių sistemų.

Išcentriniai ventiliatoriai dažniau sutinkami pramoninės gamybos įmonėse. Šie gali būti naudojami įvairiai, pasirenkant atitinkamas mentes, kurios išgauna skirtingą slėgį. Išcentrinės technologijos paklausą įtakoja tai, kad dažnu atveju pramoniniai ventiliatoriai negali būti mažo slėgio. Šie ventiliatoriai yra atsparesni aplinkos daromai įtakai, nenumatytoms kliūtims. Dėl lėtesnio veikimo, lėčiau nusidėvi, ilgas tarnavimo laikotarpis.

Išcentrinį ventiliatorių sudaro vos keli pagrindiniai elementai, kurių paprastumo dėka galima įdiegti ne tik į patalpas, bet ir į prietaisus. Veikiant išcentrinei jėgai, proceso eigoje suspaustas oras nukreipiamas į pūtimo angą. Kartu gaminamos ir rezultatui įtakos turinčios mentės: užlenktos į priekį, į galą, arba tiesios. Pastarosios beveik nenaudojamos, nes turi mažiausią naudingumo koeficientą, tačiau tinkamos itin didelio užterštumo vietų vėdinimui, nes prie lygaus menčių paviršiaus ir subtilios technologijos geriau ir efektyviau vedinamas oras. Išcentriniai ventiliatoriai, naudojami gamyklose bei pramonėje, dažnai sutinkami su į priekį išlenktomis mentėmis, nes būtent tokios formos ventiliatoriai išskiria didžiausią įmanomą slėgį.

Kadangi pramoninėms įmonėms mažai atrandamos vietos atokesnėse nuo gyvenviečių bei miesto, todėl siekiama yra išleisti kuo mažiau triukšmo. Triukšmas ir kiti veiksniai gali paskatinti pramonės ir gamybos įmonių veiklą užsidaryti arba imtis kitų veiksmų. Ventiliatoriai, plačiai panaudojami pastarosiose srityse gali turėti daug įtakos verslui, todėl verta įsidėmėti, kad ašiniai ventiliatoriai skleidžia daug daugiau triukšmo, dėl savo veikimo spartos, negu išcentriniai, kurie veikia kiek lėčiau.

Tinkamas ventiliatorius pramonėje turi atitikti ir patenkinti ne tik gamybos proceso rezultatus, aplinkos veiksnius ir naudą, tačiau ir darbuotojų sveikatą. Norint išvengti nemalonumų ir mėginant išlaikyti savo srities profesionalus, ventiliatoriai turi didelės įtakos oro kokybei.